Nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhận lực và phát triển đội ngũ kế thừa, công ty Nam Hưng Land liên kết cùng Trường doanh nhân P.A.C.E thực hiện lớp đào tạo "Quản Lý Con Người" dành cho các bạn Trưởng Nhóm, Trưởng Phòng và Ban Giám đốc.
Thời gian lớp học diễn ra sau giờ làm, tuy nhiên các thành viên tham dự đều phấn khởi, vui vẻ và đóng góp tích cực để phát triển, hoàn thiện năng lực quản lý.