Sáng ngày 21/11/2017, Nam Hưng Land phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Đại Việt tổ chức buổi huấn luyện kỹ năng "Đăng tin hiệu quả" dành cho những Chuyên viên kinh doanh bất động sản hiện đang làm việc tại Nam Hưng.
Được trình bày dưới hình thức tương tác giữa người trình bày và người nghe, buổi học đã đem lại cho người tham dự những kinh nghiệm và cách thức đăng tin rao bán trên chuyên trang bất động sản chuyên nghiệp hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh của buổi huấn luyện: