Nhằm thúc đẩy kinh doanh dự án bất động sản lưu trú thông minh Signial, Nam Hưng Land triển khai chương trình thi đua với tên gọi: Chinh Phục Signial - Khẳng định Pro" dành cho toàn thể chuyên viên tư vấn đang làm việc tại công ty.
Theo đó, với mỗi giao dịch thành công, các bạn chuyên viên tư vấn sẽ nhận được 1 phiếu rút thăm với 3 cơ hội nhận được từ 3 gói giải thưởng: Gold- 01 chỉ vàng, Platium - 01 điện thoại iPhone XS max và Diamon - 01 xe Air Blade 2019.

Nội dung chương trình thi đua
Dưới đây là một số hình ảnh buổi phát động chương trình thi đua và phần đăng ký chỉ tiêu phấn đầu dành cho từng thành viên:

Anh Tiến Đức - Giám đốc kinh doanh thông báo chương trình thi đua

Các bạn quản lý kinh doanh giao phiếu chỉ tiêu cho từng thành viên trong nhóm,phòng

Các thành viên phấn khởi đăng ký chỉ tiêu với hy vọng nhận giải thưởng thi đua

Giám đốc sàn Phúc Hiến công bố số liệu đăng ký chỉ tiêu kinh doanh

Toàn thể khối kinh doanh quyết tâm ra quân bán sạch dự án Signial