Tháng 11 tới với những hạt mưa rơi nhẹ êm bất chợt và hơi lạnh của những ngày đầu đông, để chúng ta xích lại gần nhau hơn, cảm nhận sự ấm áp hơn. Công ty Nam Hưng gửi lời chúc mừng sinh nhật đến những thành viên có ngày sinh trong tháng 11:

Chị Nguyễn Quỳnh Giang - Tổng Giám Đốc

Thành viên Đặng Thanh Bình - KD1

Thành viên Nguyễn Đức Hùng - KD3

Thành viên Mai Thanh Tuấn - KD8

Thành viên Nguyễn Thị Nguyệt Ánh - KD2

Thành viên Nguyễn Đạt Phúc Lộc - KD1

Thành viên Huỳnh Quang Hải - KD5

Thành viên Bùi Thanh Trang - KD8

Thành viên Bùi Thị Thu - KD6

Thành viên Nguyễn Trung Tính - KD7

Thành viên Cao Đỗ Tuấn Khôi - KD1