Có lẽ với rất nhiều người tháng 7 chỉ đơn thuần như những tháng khác trong năm hay chỉ  đơn giản là tên gọi để chỉ mốc thời gian của một năm. Nhưng với những thành viên sinh nhật trong tháng này, đây lại là quãng thời gian vô cùng ý nghĩa. Nam Hưng Land xin vui mừng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các thành viên trong Công ty có ngày sinh nhật trong tháng này:
Thành viên Nguyễn Hữu Thiên Vương

Thành viên Cao Văn Trọng Hữu

Thành viên Võ Thị Kim Oanh

Thành viên Đặng Thế Quốc

Thành viên Võ Chánh Trung

Thành viên Đoàn Thị Kim Nhung

Thành viên Phạm Thị Bích