Nhằm mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với thực tiễn phát triển của thị trường Bất động sản Việt Nam vốn đang tìm lại nhịp đập. Nam Hưng Land thường xuyên tổ chức nhiều chương trình đào tạo cho chuyên viên của công ty dựa trên những tiêu chí như:
 
  • Giáo trình tiêu chuẩn.
  • Kiến thức thực tế.
  • Đào tạo chuyên biệt.
  • Nâng cao kiến thức và kỹ năng.
Khóa học được trực tiếp chia sẻ bởi các cấp Quản lý, chuyên viên có kinh nghiệm trong đào tạo chuyên ngành Kinh doanh bất động sản và được cung cấp tài liệu và các tiện nghi phục vụ cho quá trình học tập.
 
01. ĐÀO TẠO CHÍNH SÁCH CÔNG TY
02. ĐÀO TẠO THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG
03. SẢN PHẨM BẤT ĐỘNG SẢN
04. PHÁP LÝ VÀ HỢP ĐỒNG BẤT ĐỘNG SẢN
05. QUY TRÌNH DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
06. THIẾT KẾ - XÂY DỰNG 
07. KIẾN THỨC KỸ NĂNG MỀM
08. KIẾN THỨC MARKETING - CÔNG CỤ MARKETING

 
 

 
NHỮNG TIN KHÁC