Để bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh đến những người phụ nữ mà bạn yêu thương trong ngày 20/10 công ty Nam Hưng tổ chức chương trình Thay Lời Muốn Nói gửi tới các thành viên nữ trong công ty cuộc thi “Cắm hoa trong nước”. Những sản phẩm của nhân viên được bán đấu giá, số tiền thu được sẽ được gởi đến đồng bào lũ lụt miền Trung.