Nhằm ghi nhận đóng góp của nhân viên Nam Hưng Land, ngày 31/12/2019, Ban lãnh đạo công ty đã tiến hành trao thưởng cổ phiếu dành cho hơn 90 thành viên đã gắn bó và phân phối các dự án của Tập đoàn An Gia trong thời gian qua.
Ngày 9/1/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia sẽ đưa 75 triệu cổ phiếu AGG vào giao dịch trên Sở GDCK TP.HCM (HOSE).