TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH                                             Số Lượng : 50
 
             Nơi Làm Việc : Tp. Hồ Chí Minh
             Hạn cuối : 15/12/2017

 
   
 
     TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH                                          Số Lượng : 10
 
             Nơi Làm Việc : Tp. Hồ Chí Minh
             Hạn cuối: 15/12/2017