TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN KINH DOANH                                             Số Lượng : 50
 
             Nơi Làm Việc : Tp. Hồ Chí Minh
             Hạn cuối : 30/8/2020

 
   
 
 
     TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH                                          Số Lượng : 10
 
             Nơi Làm Việc : Tp. Hồ Chí Minh
             Hạn cuối:
30/8/2020
                                        
   
 
 
    TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH                                           Số lượng: 5
 
             Nơi Làm Việc : Tp. Hồ Chí Minh
             Hạn cuối:
30/8/2020