Ngày 13/10/2017 vừa qua, đại diện Ban lãnh đạo công ty Nam Hưng, hai Giám đốc kinh doanh Khối 1 và Khối 2 đã trao tận tay phần thưởng nóng đến từng cá nhân đã có thành tích tốt trong đợt mở bán lần 2 dự án River Panorama.
Anh Nguyễn Tiến Đức - Giám đốc Kinh doanh Khối 1 trao thưởng cho các bạn Phòng 1-2-3

Anh Nguyễn Ngọc Châu - Giám đốc Kinh doanh Khối 2 trao thưởng cho các bạn Phòng 5-6-7