Ngày 22/5/2019 vừa qua, đại diện Ban lãnh đạo công ty Nam Hưng đã trao tận tay phần thưởng nóng đến từng cá nhân đã có thành tích tốt trong đợt mở bán dự án Signial.
Trao thưởng cho nhân viên kinh doanh xuất sắc là hoạt động thường kỳ tại Công ty Nam Hưng. Hoạt động này nhằm biểu dương những thành tích kinh doanh đã đạt được và khích lệ tinh thần của các nhân viên nhằm tạo thêm động lực để các nhân viên của Nam Hưng
Và dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao thưởng:
Chúc mừng những chiến binh Sàn Thiên Vương Chúc mừng những chiến binh Sàn Vũ Chiêu

Chúc mừng những chiến binh Sàn Mỹ TrangChúc mừng những chiến binh Sàn Phúc Hiến

Sàn Mỹ Trang xuất sắc là sàn duy nhất chiến thắng cuộc thi Booking với giải nhất 10tr đồng