Niềm vui nào hơn khi những ngày này rất nhiều thành viên Nam Hưng Land vừa bán được hàng vừa nhận thưởng nóng trao tay từ dự án Westgate. Chúc toàn thể anh em sales Nam Hưng bùng nổ giao dịch trong giai đoạn bán hàng sắp tới.