THÔNG BÁO
(V/v Chương trình Tuyển dụng nội bộ - Bạn Đồng Hành)
 
  • Căn cứ kế hoạch Kinh doanh và kế hoạch mở rộng số lượng kinh doanh năm 2020;
  • Nhằm thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao tham gia;
Nay Phòng HCNS thông báo đến toàn thể CBNV đang công tác tại công ty Chương trình Bạn Đồng Hành nội dung chương trình như sau:
        1. Đối tượng áp dụng:
  • Toàn bộ Nhân viên đang làm việc tại Công ty Nam Hưng Land (không áp dụng cho cấp quản lý kinh doanh, phòng Nhân sự)
        2. Nội dung chương trình:
  1. Vị trí cần tuyển:
  • Nhân viên kinh doanh;
  • Trưởng nhóm Kinh doanh;
  1. Phần thưởng dành cho người giới thiệu Bạn Đồng Hành mới:
  •  Giá trị mỗi phần: 500.000 VNĐ/Bạn Đồng Hành mới: Khi Bạn Đồng Hành Mới, phỏng vấn, vào tham gia học việc đến ngày 15/05/2020.
Ngoài  ra người giới thiệu còn được thưởng thêm 1 trong 2 chính sách như sau:
-    Tặng 2.000.000 VNĐ/NVGT: Khi NVGT có giao dịch thành công trong tháng đầu tiên kể từ khi nhận việc.
-    Tặng 1.000.000 VNĐ/NVGT: Khi NVGT có giao dịch thành công trong tháng thứ 2 kể từ khi nhận việc.
  1. Thời gian áp dụng chương trình Bạn Đồng Hành.:
  • Áp dụng từ  21/04/2020 đến 31/05/2020.
- Thông báo này được thay thế cho các thông báo “Chương trình tuyển dụng nội bộ” trước đây.