Nhằm đẩy mạnh Công tác tuyển dụng, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên khối kinh doanh dễ dàng hơn trong việc hoàn thành KPI, tăng Level quý cuối năm, cũng như chia sẻ công việc cùng Phòng Nhân sự trong giai đoạn này Công ty áp dụng chính sách "Tuyển dụng nội bộ" như sau:
1. Đối tượng áp dụng
- Toàn thể nhân viên đang làm việc tại Nam Hưng Land.
2. Nội dung:
   a. Vị trí cần tuyển:
   - Nhân viên kinh doanh
   - Trưởng nhóm kinh doanh
   b. Phần thưởng dành cho người giới thiệu:
Người giới thiệu được thưởng 1 trong 2 chính sách sau:

   - 3.000.000 đồng/NVGT: khi NVGT có giao dịch trong tháng đầu tiên.
   - 1.000.000 đồng/NVGT: khi NVGT có giao dịch trong 2 tháng đầu tiên.

3. Hiệu lực của thông báo
   - Thông báo này được thay thế cho tấc cả các thông báo "Chương trình tuyển dụng nội bộ" trước đây và có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018  ./.